Địa chỉ: 72B - Phố Lạc Trung - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Điện thoại: 04 3987 8008 / 04 3971 2010 - Fax: 04 3971 2010 - Email: vdesign@vnn.vn & congtythangloi@gmail.com