LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thiết kế: Thiết kế, chế bản, thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật, thiết kế vật phẩm quảng cáo, thiết kế gian hàng và các hoạt động tương tự. 

* In ấn: In offset, in ống đồng, in chuyển nhiệt, in lưới, in test, in phun khổ lớn...

* Quảng cáo: Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu; sản xuất các vật phẩm tài liệu quảng cáo trên các chất liệu khác nhau; sản xuất phông bạt, biển, bảng; quảng cáo tấm lớn...

* Quà tặng: Sản xuất các loại quà tặng phục vụ cho các mục đích quảng bá thương hiệu, triển khai dự án, quảng cáo sản phẩm, tranh ảnh, sản phẩm mỹ thuật...

* Tổ chức sự kiện: Tổ chức chương trình, hội nghị, hội thảo, lễ khai trương, động thổ, khánh thành, lễ kỷ niệm, triển lãm, sự kiện tuyên truyền về thay đổi hành vi.