Brochure dạng gấp   Brochure dạng quyển
 
Brochure thiết kế theo yêu cầu   Catalogue thông thường
   
Catalogue ảnh   Catalogue theo yêu cầu
 
Kẹp file công ty thông thường   Kẹp file công ty thiết kế theo yêu cầu
 
Card visit thông thường   Card visit cao cấp (in nổi, dập nhũ, hình dạng đặc biệt...)