Bộ ấm chén   Đĩa sứ lưu niệm
 
Kỷ niệm chương kim loại   Đĩa lưu niệm kim loại ăn mòn
 
Kỷ niệm chương pha lê, thủy tinh   Huy hiệu mặt kim loại - đế nhựa
 
Huy hiệu kim loại phủ silicon   Lịch đế gỗ